Çad Yerel Tarım ve Hayvancılık Raporu ve Strateji Eylem Planı Hazırlama

Çad Encemine yerel dinamikleri ile birlikte yapılan 1 haftalık yapılan saha ziyareti akabinde yapılan çiftçi, görüşmeleri, hayvan üreticileri, STK temsilcileri yerel kanaat önderleri ve girişimcilerle yapılan görüşmeler sonrası oluşturulan baseline survey çalışması akabinde daha önce yapılmış kalkınma planları incelenerek yerel tarım ve hayvancılık kalkınma raporu hazırlanmıştır. Çalışma yapılırken ülkenin nüfusu, ülkede kırsala hizmet veren kurum ve kuruluşlarının analizi, Ülke tarımının bölgesel dağılımı, Ülkedeki meteorolojik durum, işletme büyüklükleri, tarım ve hayvansal üretim durumu, geçmil dönem proje uygulamaları analiz edilerek kurumsal kabiliyet ve kapasite değerlendirmesi yapılarak SWOT analizi yapılmış ve stratejik eylem planı hazırlanmıştır.

Encemine Yerel Network Ekibi Katılımcı Yerel Sosyal Kalkınma Eğitimi

Kaynak, organizasyon ve norm dan oluşan kalkınmada esas olan argümanların kalkınma projelerindeki ayrı ayrı ve bütünsel kullanımı ile kalkınma modeli olarak nasıl uygulanabileceği yerel toplum sistemi, yerel sosyal sistem ile olan organik bağları uluslararası örneklerle anlatılmıştır.