FİZİBİLİTE

Firmamız, bir yatırım projesinin, o yatırımı yapacak işletmenin politikasına uyup uymadığı, projenin ekonomik, teknik ve hukuki açıdan etkinliğini araştırma, bilimsel gerçekleri ortaya koyma,  projenin gerçekten hayata geçirilip geçirilemeyeceğini belirlemek, seçilen kriterleri sağlayıp sağlayamadığını değerlendirmek ve projenin uygulanması yönünde karar alınması durumunda bu uygulama için alternatif yaklaşım ve çözümler sunulması amacıyla rapor hazırlamaktadır.

HİBE DESTEK PROGRAMLARI

Firmamız, gerçek ve tüzel kişilere yönelik AB ve bakanlıklar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının gerçek ve tüzel kişilere kullandırılması yönünde bütün süreçleri içeren, iş planı, başvuru formu, başvuru paketi hazırlama iş ve işlemlerini sizin adınıza yürütmektedir.

EĞİTİM

Firmamız, ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal ihtiyaçlara yönelik, iş planı hazırlama, proje hazırlama, proje döngü yönetimi, katılımcı yerel sosyal kalkınma konularında eğitim hizmeti sunmakta bu çerçevede başta kalkınma ajansları olmak üzere tüm kurum ve kuruluş talepleri uzman kadromuz tarafından karşılanmaktadır.